Al onze op benzine gedreven apparaten en elektrische apparaten zijn voorzien van de Europese geldende keurmerken.
Hieronder vindt u een lijst van de keurmerken die u bij enkele van de producten kunt tegenkomen in de webshop.

CE KEURMERK:
De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).
CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. Bijzonder is op te merken dat deze term nergens in een Europese richtlijn terug te vinden is. Meer informatie over het CE keurmerk vindt u hier. ( bron Wikipedia )

EMC KEURMERK:
De EMC-richtlijn (Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad) is een Europese richtlijn voor lidstaten van de Europese Unie, waarmee beoogd wordt de lidstaten regelgeving te laten implementeren met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Alle elektrische apparaten of installaties beïnvloeden elkaar. Het doel van de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is om al die bijwerkingen onder controle te houden. De toepassing van deze richtlijn zorgt voor vermindering van de overlast en verbetering van de immuniteit. Apparatuur (apparaten en vaste installaties) moet voldoen aan de EMC-eisen wanneer deze op de markt wordt gebracht en / of in gebruik wordt genomen. De EMC-richtlijn begrenst de elektromagnetische emissies van apparatuur om er voor te zorgen dat, bij normaal gebruik, de apparatuur niet stoort op radio- en telecommunicatieapparatuur en andere uitrusting. Deze richtlijn regelt ook de immuniteit van dergelijke apparatuur en tracht er voor te zorgen dat deze apparatuur niet verstoord wordt. In Nederland is de wettelijke basis voor de richtlijn die hierboven worden beschreven terug te in hoofdstuk 10 van de Telecommunicatiewet (Tw) en het besluit en de regeling Elektromagnetische compatibiliteit.
Onder meer Agentschap Telecom (onderdeel van het Ministerie van economische zaken) houdt in Nederland toezicht op de toepassing van de regelgeving. Meer informatie over het EMC keurmerk vindt u hier. ( bron Wikipedia )

GS KEURMERK:
Geprüfte Sicherheit (GS) is een (vrijwillig) Duits certificaat (te beschouwen als een keurmerk) voor vooral technische apparatuur. Het certificaat impliceert dat het apparaat voldoet aan de Duitse standaard (en indien van toepassing ook Europese standaard) voor veilig gebruik van het betreffende apparaat. Het verschil tussen een GS-certificaat en de CE-markering, die verplicht op alle in Europa te gebruiken apparatuur staat, is dat een apparaat met een GS-certificaat is getest op veilig gebruik, terwijl een CE-markering slechts inhoudt dat het betreffende apparaat is ontworpen en geproduceerd (dus nog niet getest) volgens geldend Europees recht.[1] GS is derhalve te vergelijken met KEMA-KEUR (een keurmerk van KEMA/DEKRA).Een GS-certificaat kan worden verstrekt door een onderzoekcentrum zoals TÜV (Technischer Überwachungsverein) of Nemko. Meer informatie over het GS keurmerk vindt u hier. ( bron Wikipedia )

ROHS KEURMERK:
In 2011 is de Europese Richtlijn 2011/65/EU in werking getreden; Deze richtlijn is bekend geworden onder de naam RoHS-richtlijn. De RoHS-richtlijn (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. De huidige Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, is de opvolger van Richtlijn 2002/95/EG, die op 3 januari 2013 werd ingetrokken. De huidige richtlijn vormt het vervolg en wordt aangemerkt als RoHS II. Nederland heeft RoHS II geïmplementeerd door in 2013 de 'Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten' in werking te laten treden.
Voorbeeld van een RoHS-sticker De eisen zijn van belang als één of meer van de onderstaande stoffen voorkomen in apparatuur: Meer informatie over het ROHS keurmerk vindt u hier. ( bron Wikipedia )